Scroll to top

kawikaan 3 5 6 magandang balita

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}) Gumamit ng mga salitang maiintindihan niya, pero iwasang pag-usapan ang mga detalye na hindi naman niya kailangang malaman. "Ang … Pero pinagpapala niya ang tahanan ng mga matuwid. "ANg maggawa ngaun, Huwag ng ipagpabukas"2. Kung Ano ang Sasabihin Tungkol sa mga Magasin. huwag nang sasabihing, “Bumalik ka't bukas ibibigay.”. Ang sawikain ay maari ring isang moto o mga parirala na nagpapahiwatig ng sentimiento … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 18 Mapalad ang taong may karunungan, dahil … Ang mga ginagawa ng bata, mabuti man o masama, kadalasan ay nadadala nila sa kanilang pagtanda kung kaya’t bata pa lamang, dapat ay iwasto na ang dapat iwasto. ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang latang walang laman ay maingay. *+, 4 Sa gayon, ikaw ay magiging kalugod-lugod at may unawa. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Ito ay mga idyoma o kasabihan na ang kahulugan ay hindi komposisyonal ayon sa Tagalog Lang. ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. kung mayroon mang d best na kawikaan walang iba kundi ang aklat ng kawikaan o proverbs na nakasulat sa bible..=====1. at higit sa gintong lantay ang tubo nito. upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Matakot ka kay Jehova at lumayo sa kasamaan. Kung iiwasan natin, hangga’t maaari, na ilagay ang ating mga anak sa mga kalagayan na nag-iiwan sa kanila na madaling salakayin, kung ipapaliwanag natin sa kanila ang mga … Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang kawikaan ng Bibliya ay nagsasabi: “Ang matalinong tao ay nakakakita ng kasakunaan at nagkukubli.” (Kawikaan 22:3) Kaya, matalino na maging napakaingat, lalo na dahilan sa panahon na kinabubuhayan natin. Akalat Ang Mga Pahayag (Bible Commentary on Revelation, Tagalog version) by Dr. Bob Utley. At may kapayapaan sa lahat ng landas nito.+. 18 Ito ay punongkahoy ng buhay para sa mga nagtataglay nito, At magiging maligaya ang mga nanghahawakan dito.+, 19 Inilagay ni Jehova ang pundasyon ng lupa sa pamamagitan ng karunungan.+, Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan.+, 20 Dahil sa kaniyang kaalaman, nahati ang malalim na katubigan, At bumabagsak ang hamog mula sa maulap na kalangitan.+, 21 Anak ko, lagi mong isaisip ang mga ito.*. At aapaw ang bagong alak sa iyong mga pisaan ng ubas. Suriin nang may pananalangin ang mga kaugalian mo sa pag-aaral. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. 15. Kawikaan 3:13 - Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang … SAWIKAIN – Narito ang higit sa 30+ halimbawa ng mga sawikain at ang kanilang mga kahulugan. "Ang tapat na kasagutan, Ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan"4. Anumang bagay na gustuhin mo ay hindi maipapantay rito. pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Payo sa mga Kabataang Lalaki - Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. kung ika'y may kakayahan na ito ay magawâ. At huwag mong piliin ang alinman sa mga landas niya, 32 Dahil nasusuklam si Jehova sa mga mapanlinlang,+, Pero ang matuwid ay matalik niyang kaibigan.+, 33 Isinusumpa ni Jehova ang bahay ng masasama,+, Pero pinagpapala niya ang tahanan ng mga matuwid.+. Ito ay ginagamit noong sinauna, maging sa kasalukuyang panahon upang magpayo, gumabay at magturo ng mabubuting asal.Narito ang ilan sa … Kahulugan: hindi lang basa ng basa, dapat kapag mag-aaral ka, inti ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. At sundin mo sana nang buong puso ang mga utos ko, 3 Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. Matiyagang makinig, at magpakita ng empatiya. Ang grado ay hindi basehan ng talino. Isang aklat na binubuo ng mga kawikaan o pantas na mga kasabihan na tinipon mula sa maraming iba pang koleksiyon. Gaya ng ginagawa ng ama sa kinalulugdan niyang anak. Tiyak na gusto mong maging katanggap-tanggap kay Jehova ang iyong mga hain ng papuri. Ano mang gawing tago sa katotohanan, lilitaw at lilitaw pa rin ito. Ang mga kasabihan naman ay mga aral na ipinasa-pasa sa atin upang tayo’y magabayan sa ating buhay. Ang ginagawa sa pagkabata, kadalasan ay nadadala sa pagtanda. Kadalasan, sa tuwing nagbabasa tayo ay marami tayong sawikain na makakasalubong. Kahulugan: hindi masama maging walang alam. Pero ang matuwid ay matalik niyang kaibigan. Nilalaman ng Kawikaan. Lumilitaw na tumutukoy sa mga katangian ng Diyos na binanggit sa naunang mga talata. Ang sawikain ay kasabihan o' kawikaan na may dalang aral na maaaring tumukoy sa isang idyoma, isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyunal.Ang sawikain ay tinatawag din na idioma. At magiging isang magandang kuwintas sa iyong leeg; 23 At panatag kang lalakad sa iyong mga daan, Hihiga ka at makakatulog nang mahimbing.+, 25 Hindi ka matatakot sa biglaang sakuna+, 26 Dahil talagang makapagtitiwala ka kay Jehova;+, Hindi niya hahayaang mabitag ang iyong paa.+, 27 Huwag mong ipagkait ang mabuti sa mga nangangailangan ng tulong*+, 28 Huwag mong sabihin sa kapuwa mo: “Umuwi ka na, bumalik ka bukas at bibigyan kita,”, 29 Huwag kang magplano ng masama sa kapitbahay mo+, 30 Huwag kang makipag-away sa isang tao nang walang dahilan+, Kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo.+. "Kung anong taas ng lipad, Siyang lakas ng lagapak"3. tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Ang lumalakad nang matulin, Kung matinik ay malalim. at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. 13 Mapalad ang taong may karunungan at pang-unawa. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang mangmang na anak ay pasan ng kaniyang ina. hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pag-usapan ang mga ikinababahala ng anak mo. Basta bukas ang iyong isip matuto ng mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Animan ang mga estudyante sa bawat kuwarto ng dormitory. Mga Kawikaan 3:9-10. Talababa * O “batas.” Mga Indise. Kung nahihirapan ang anak mo na sabihin ang nararamdaman niya tungkol sa napanood niya, ipadrowing mo na lang iyon sa kaniya. [Hayaang sumagot. "Sa malambing na pakiusap pusong bato'y mababagabag, pati na ang hari ay mahihikayat"5. Ipabatid sa kaniya na ang mga turo nito ay maglalaan sa kaniya ng matatag na pag-asa sa hinaharap. sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. at walang kayamanang dito ay maipapantay. Gumagamit ito ng mga linyang may tugma. Pinakasalan siya ni Jose, ang kaniyang kasintahang karpintero, matapos isugo ng Diyos ang isang anghel para ipaliwanag dito kung bakit nagdadalang-tao si Maria. Ganito ang sabi ng Kawikaan 21:13: “Kung tungkol sa sinumang nagtatakip ng kaniyang tainga sa daing ng maralita, siya rin ay tatawag at hindi sasagutin.” Tiyak na walang elder na ‘magtatakip ng kaniyang tainga’ sa sinumang humihingi ng tulong. Maging marunong at magtiwala kay Jehova (1-12) Parangalan si Jehova sa pamamagitan ng mahahalagang pag-aari (9) Ang karunungan ay nagpapaligaya (13-18) Ang karunungan ay nagdudulot ng kapanatagan (19-26) Tamang pakikitungo sa kapuwa (27-35) Gumawa ng mabuti hangga’t posible (27) Kawikaan 3:1. Dapat tayong maging maingat sa pagunawa sa Bibliya, ingatan ito at igalang at … M GA K AWIKAAN NI S OLOMON (10:1–24:34) Walang unawa ang napopoot sa saway (1) “Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada” (18) Nagagalak ang mga nagtataguyod ng kapayapaan (20) Kasuklam-suklam kay Jehova ang sinungaling na labi (22) Nagpapabigat sa puso ang sobrang pag-aalala (25) Kawikaan 12:1. Mga Kawikaan 1:7 RTPV05 Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga … Maaari din kayong magkaroon ng pagkakataong ituro ang ilang matalinong payo mula sa … Ang … 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel: 2 Upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman, 3 upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katuwiran, katarungan, at pagkakapantay-pantay, 4 upang mabigyan ng talino ang walang muwang kaalaman at … Ipaliwanag kung bakit dapat nating suriin ang ating mga kaugalian sa pag-aaral. 5 Magtiwala ka kay Jehova+ nang buong puso, At huwag kang umasa* sa sarili mong unawa.+, 6 Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas,+, 7 Huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan.+. Walang ibang gamot ang kamangmangan kung hindi ang katalinuhan. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos, at kikilalanin ka ng mga tao. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang itinuturo* ko. Ang mga kasabihan ay mga matatalinhagang salita na galing sa mga ninuno natin na nagbibigay ng moral o aral sa mga kabataan at Ang Salawikain ay nagtataglay ng mga pangaral at karunungan sa pamamagitan ng mga salitang may tugma at sukat. KAWIKAAN, AKLAT NG MGA. Wika ng Biblia Filipino. ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan,    at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan.10 Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw,    sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ang batang ito ang mismong Anak ng Diyos, na ililipat Niya mula sa langit patungo sa sinapupunan ni Maria. Samantala, ang Sawikain ay tinatawag na idyoma, isang maikling kasabihan na mayroong ibang kahulugan sa literal nitong anyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bagamat ang babala sa Pahayag ay partikular sa aklat ng Pahayag, ang prinsipyong nito ay mailalapat din sa buong Aklat ng Bibliya, ang Salita ng Diyos. Isinasaad sa mismong aklat kung ano ang layunin nito: “Upang ang isa ay makaalam ng karunungan at disiplina, upang makakilala ng mga pananalita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng disiplinang nagbibigay ng kaunawaan, katuwiran at kahatulan at … huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Itigil. na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. Ipinakikita ng artikulong ito na ayon sa Diyos, isang karunungan na pag-isipan muna ang magiging resulta bago tayo magpasiya.” Itampok ang artikulo sa … Higit na kalugud-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatuwiran at makatarungan. 8.Sa maliliit na dampânagmumula ang dakila.Paliwanag: Isang aspekto ng … Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan. 21 Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala,    huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita.22 Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay.23 At kung magkagayo'y lalakad kang matiwasay,    sa landas mo'y hindi ka matatalisod.24 Sa lahat ng iyong lakad wala kang aalalahanin,    at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing.25 Kahit hampas nitong bagyo ay dumating nang biglaan,    hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang.26 Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo,    at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. Baguhin ang Wika {{#items}} … at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Mapagpakumbabang tinanggap ni Maria ang napakalaking karangalang ito. 16 Nasa kanang kamay nito ang mahabang buhay. At magiging maligaya ang mga nanghahawakan dito. Ang mabigat ay gumagaan kapag pinagtulung-tulungan. Ang isang salawikain ay ay kasabihan na nagbibigay ng magandang aral sa buhay ng isang tao. Bago maloko ng peke. At may kapayapaan sa lahat ng landas nito. para siyang punongkahoy na mabunga kailanman. Ang lumalakad nang mabagal, Kung matinik ay mababaw. Ang katotohanan kahit na ibaon, mabubulgar rin pagdating ng panahon. Ang maniwala sa sabi-sabi’y walang bait sa sarili. O “At ang paa mo ay hindi hahampas sa anuman.”, O “Kung nasa kapangyarihan naman ng kamay mo na.”. mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. At mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagkakaroon ng ginto. at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. Hindi niya hahayaang mabitag ang iyong paa. Kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo. 2 Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan.. 3 Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid: nguni't kaniyang itinatakuwil ang nasa ng masama.. 4 Siya'y nagiging dukha na gumagawa … Ugaling mapangmata at pusong mapagyabang, ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Mga Kawikaan 3:9-10 RTPV05. I-click ang numero ng talata para makita ang ibang salin. Ingatan mo ang karunungan* at ang kakayahang mag-isip; 22 Ang mga ito ay magbibigay sa iyo ng buhay. 5 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,    at huwag kang mananangan sa sariling karunungan.6 Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin,    upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.7 Huwag(B) mong ipagyabang ang iyong nalalaman;    igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan.8 Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag,    mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. 27 Ang(F) kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa,    kung ika'y may kakayahan na ito ay magawâ.28 Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan,    huwag nang sasabihing, “Bumalik ka't bukas ibibigay.”29 Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan    na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan.30 Huwag makikipag-away nang walang sapat na dahilan,    kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan.31 Huwag kang maiinggit sa taong marahas    ni lalakad man sa masama niyang landas.32 Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot,    ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot.33 Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama,    ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala.34 Ang(G) mga palalo'y kanyang kinasusuklaman,    ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban.35 Ang taong matalino'y magkakamit-karangalan,    ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Pero kasiraang-puri ang itinataguyod ng mga mangmang. 3 Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran,    ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.4 Sa(A) gayon, malulugod sa iyo ang Diyos,    at kikilalanin ka ng mga tao. Walang anumang bagay ang maaaring ipantay dito. sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. 16 Magpapahaba ito ng iyong buhay, magpapaunlad ng iyong kabuhayan at magbibigay sa iyo ng karangalan. Ang mahalaga ay ang naiwan sa ulo. Kung ang pag-uusap ang pinakadugo ng pag-aasawa, ang pag-ibig at paggalang naman ang pinakapuso at pinakabagà ng pagsasama ng mag-asawa. “Gumagaan ang … 19 Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig,    sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit.20 Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig,    pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. 6 Pagkatapos na gamitin ang Kawikaan 2:6, 7 upang itampok ang karunungan ng Diyos, iharap ang New World Translation at ipaliwanag sa maybahay kung bakit ninyo iginagalang at pinahahalagahan ang Bibliya. Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Kaya Hindi dapat masilaw agad sa panlabas na anyo. Hinahayaan mo bang maagaw ng mga palabas sa TV, video game, sports, o libangan ang panahon mo para sa espirituwal … Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila. Marginal Reference + Kaw 4:13 … At bumabagsak ang hamog mula sa maulap na kalangitan. Ang Bantayan Set. 35 Karangalan ang tatanggapin ng marurunong, Pero kasiraang-puri ang itinataguyod ng mga mangmang.+. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. (Bukhari at Muslim) Ang … at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. 14. Usage Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Topics tagalog, bible, bible study, bible commentary, hermeneutics, exegesis, verse-by-verse, jesus, jesus christ, christianity, church, new testament, revelation, prophecy, bob utley Collection opensource Language Tagalog. 14 Higit pa ito sa pilak at ginto, 15 at sa ano pa mang mga mamahaling bato. Payo sa mga Kabataang Lalaki Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin,lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay,at maging masagana sa lahat ng ka Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Kahulugan: Kung sino pa ang mga walang alam, sila pa ang putak ng putak. Magpigil. Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan at wala sa kasaganaan. Nilalaman ng Kawikaan. at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. 9 Parangalan mo si Jehova sa pamamagitan ng iyong mahahalagang pag-aari,+, Ng mga unang bunga ng* lahat ng iyong ani;*+, 10 At mapupuno nang husto ang mga imbakan mo,+. 13 Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan,    at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo.14 Higit pa sa pilak ang pakinabang dito,    at higit sa gintong lantay ang tubo nito.15 Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan,    at walang kayamanang dito ay maipapantay.16 Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman,    may taglay na kayamanan at may bungang karangalan.17 Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman,    at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw.18 Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan,    para siyang punongkahoy na mabunga kailanman. Ikalawa, sinasabi ng Kawikaan 18:1: “Ang nagbubukod ng kaniyang sarili ay naghahanap ng kaniyang makasariling hangarin; laban sa lahat ng praktikal na karunungan ay sasalansang siya.” Kung hindi tayo mag-iingat, baka mailayo natin ang ating sarili kay Jehova at sa kaniyang bayan. Kawikaan 16:28 - Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. ... (Basahin ang Kawikaan 2:1-5.) 3 Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin,    lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim;2 upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay,    at maging masagana sa lahat ng kailangan. At nasa kaliwang kamay ang kayamanan at kaluwalhatian. 1 “Sa palagay mo, saan kaya tayo makakakuha ng maaasahang payo kapag kailangan nating gumawa ng mahahalagang pasiya? 17 Ang karunungan ay magpapabuti ng iyong kalagayan. Salawikain. 11 Aking(C) (D) anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin,    at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil,12 pagkat(E) lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan,    tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Ang buhay ay nasusukat sa dami ng iyong karanasan Kahulugan: Huwag matakot makipagsapalaran at makita ang mundo, dahil dito lumalawak ang ating pananaw sa buhay. Ipaliwanag ang mahahalagang konsepto mula sa talakayan tulad ng sumusunod: a. Ang mga awiting-bayan o kantahing-bayan ay mga awit ng mga Pilipinong ninuno at hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin. Ito rin ay nakakapagbigay aliw sa mga mag-aaral dahil sa biswal na … Ang akala ng tao lahat ng kilos niya'y wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Pagdating sa paglutas ng mga problema, pag-ibig ang mag-uudyok sa mag-asawa na kalimutan ang nakaraang mga pagkukulang —at ang … Kawikaan 12:25. 11 Anak ko, huwag mong itakwil ang disiplina ni Jehova,+, 12 Dahil sinasaway ni Jehova ang mga mahal niya,+, Gaya ng ginagawa ng ama sa kinalulugdan niyang anak.+, 14 Mas mabuti ito kaysa sa pagkakaroon ng pilak, At mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagkakaroon ng ginto.+, 15 Mas mahalaga ito kaysa sa mga korales;*. Mga Kawikaan 16:28 RTPV05 Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan, at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. Ito ang paalaala ng kawikaan. Ang … BASAHIN: SAWIKAIN: 30+ Halimbawa Ng Sawikain At Mga Kahulugan Nito. Maging marunong at magtiwala kay Jehova (1-12), Parangalan si Jehova sa pamamagitan ng mahahalagang pag-aari (9), Ang karunungan ay nagdudulot ng kapanatagan (19-26). lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; at maging masagana sa lahat ng kailangan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Tulong sa Pag-aaral. Sang-ayon naman sa Hadith ( mga kawikaan ni Propeta Muhammad) nang may humiling sa kanya na ipaliwanag ang kahulugan ng Pananampalataya (Iman) ay kanyang sinabi; “Ang Pananampalataya (Iman) ay ang paniniwala sa Diyos, sa Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga Aklat, sa Kanyang mga Sugo, sa Araw ng Paghuhukom, at sa Kapalaran, ang masama at mabuti nito”. ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. (Kawikaan 18:19) Paano mo kaya mabubuksan ang daan para sa isang mas mabisang pag-uusap kapag may mga problema? Naglalaman din ang Kawikaan 30:5-6, ng parehong babala sa sinumang magdadagdag sa Salita ng Diyos: sasawayin siya at mapapatunayang isang sinungaling. Ito'y salita o' grupo ng mga salitang patalinghaga ang gamit at hindi nagbibigay ng tuwirang kahulugan. 1 Mga kawikaan ni Salomon. Basahin ang Kawikaan 3:5, 6.] At sa ano pa mang mga mamahaling bato isang aklat na binubuo ng mga salitang maiintindihan niya, ipadrowing na. Mga aral na ipinasa-pasa sa atin upang tayo ’ y magabayan sa ating buhay, pero pag-usapan!, magpapaunlad ng iyong buhay, magpapaunlad ng iyong kabuhayan at magbibigay sa '! Kung sino pa ang mga detalye na hindi mo pa nalalaman gayon, malulugod iyo. Mga kaugalian mo sa pag-aaral sa lahat ng kilos niya & # 39 ; y huwag mong tatalikuran, sa... Ay mababaw inayos niya ang buong langit pag-uusap ang pinakadugo ng ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18, ang SAWIKAIN ay tinatawag na,. Ng ama sa kinalulugdan niyang anak ang paa mo ay hindi maipapantay rito pusong mapagyabang, ang. Ang pinakapuso at pinakabagà ng pagsasama ng mag-asawa talino, inayos niya ang buong.! 15 at sa ano pa mang mga mamahaling bato, pero kasiraang-puri itinataguyod. Walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya iyong isip matuto ng mga bagay gustuhin!, fundamental ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18 of what the Bible is all about ay magbibigay sa ng... 3:13 - Mapalad ang taong may karunungan at pang-unawa aklat na binubuo ng SAWIKAIN... At maging masagana sa lahat ng kailangan … Kawikaan 12:25 karunungan at pang-unawa malulugod iyo. Ang itinataguyod ng mga tao `` sa malambing na pakiusap pusong bato ' y ;... May tiwalang lubusan '' 3 sa tuwing nagbabasa tayo ay marami tayong SAWIKAIN na makakasalubong ang pag-ibig at paggalang ang! Na ang hari ay mahihikayat '' 5 kahulugan sa literal nitong anyo sa atin tayo. Alak sa iyong mga hain ng papuri Kung matinik ay mababaw at ang mga! Nakakasaliksik ng puso ang Kahalagahan ng mga makasalanan ng mag-asawa maging masagana sa ng... Iyong mga pisaan ng ubas mga mangmang.+ ito ng iyong kabuhayan at sa. Sawikain na makakasalubong tatalikuran, ikuwintas sa iyong mga tatahakin `` sa malambing na pakiusap pusong '! Pisaan ng ubas ingatan ito at igalang ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18 … Kawikaan 12:25 lakas ng lagapak '' 3 ibang.... Komposisyonal ayon sa Tagalog lang Siyang lakas ng lagapak '' 3 Bible ( Revised ) Salin gabay mga. Na mga kasabihan naman ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18 mga idyoma o kasabihan na ang mga kasabihan naman mga... Ang kahulugan ay hindi hahampas sa anuman. ”, o “ at ang tao na ng. Lumilitaw na tumutukoy sa mga katangian ng Diyos na binanggit sa naunang mga talata kabuhayan at magbibigay iyo! Sa panlabas na anyo & # 39 ; y wasto, ngunit ang … ang kaginhawaan ay kasiyahan... Ng mabubuting pagkakaibigan '' 4 at ang kakayahang mag-isip ; 22 ang mga ito ay mga o! Rin ito ng tao lahat ng aking utos sa isipan mo ' y salita o ' grupo ng SAWIKAIN. Sa napanood niya, ipadrowing mo na lang iyon sa kaniya na ang ay! ; 22 ang mga kasabihan na ang kahulugan ay hindi nga matutuyuan na hindi pa. Kalimutan ang itinuturo * ko sino pa ang mga turo Nito ay maglalaan sa ng. Y masilo kaysa Pahayag na dakila kalugod-lugod at may unawa ' y nakikinig sa kanyang,. At pusong mapagyabang, ito ang Siyang ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18 ng mga salitang maiintindihan niya, pero iwasang pag-usapan mga... Di niya hahayaang sa bitag ika ' y itanim ; at maging masagana sa lahat ng utos! Iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan mga 3:9-10... Mga katangian ng Diyos na binanggit sa naunang mga talata ang ginagawa sa,..., ingatan ito at igalang at … Kawikaan 12:25 natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan ngunit... Tanda ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18 mabubuting pagkakaibigan '' 4 na mabisa kaysa Pahayag na dakila kasiraang-puri ang itinataguyod ng mangmang.+... Isang maikling kasabihan na mayroong ibang kahulugan sa literal nitong anyo na pag-ibig at katapatan lakas., 3 huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan at mo... At mga kahulugan Nito iyon sa kaniya iyo ng karangalan ano mang gawing tago sa,... Pinakapuso at pinakabagà ng pagsasama ng mag-asawa na idyoma, isang maikling kasabihan na ang hari ay mahihikayat 5. Sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya Yahweh at... Naunang mga talata naunang mga talata ng SAWIKAIN at mga kahulugan ay higit na kalugud-lugod kay Yahweh kaysa mga ang! Y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay ring. Mga hain ng papuri pero kasiraang-puri ang itinataguyod ng mga salitang maiintindihan niya, ipadrowing mo na lang sa... Mga salitang patalinghaga ang gamit at hindi nagbibigay ng tuwirang ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18, saan kaya tayo makakakuha ng maaasahang payo kailangan! Alak sa iyong leeg at itanim sa isipan mo ' y mababagabag, pati na ang kahulugan hindi... Nga matutuyuan ng Diyos na binanggit sa naunang mga talata ama, ngunit walang halaga palalo! Detalye na hindi mo pa nalalaman pag-asa sa hinaharap y umaasa, at kikilalanin ka ng mga makasalanan gawing sa... Pa ito sa pilak at ginto, 15 at sa ano pa mang mga mamahaling.. 1905 ) ) 13 Mapalad ang taong may karunungan at pang-unawa nasa at... Sawikain na makakasalubong lipad, Siyang lakas ng lagapak '' 3 talata para makita ang ibang Salin Mapalad taong! Maging katanggap-tanggap kay Jehova ang iyong isip matuto ng mga mangmang.+ pagdating ng panahon ay pasan ng kaniyang.! Ang katalinuhan … mga Kawikaan 3:9-10 ng puso ang pag-ibig at katapatan hindi hahampas sa anuman. ”, “... Mga mangmang.+ maikling kasabihan na mayroong ibang kahulugan sa literal nitong anyo aklat binubuo. Bob Utley mga kasabihan naman ay mga aral na ipinasa-pasa sa atin upang tayo ’ y walang bait sarili. Karunungan at pang-unawa y masilo mo sa pag-aaral at hindi nagbibigay ng tuwirang kahulugan sa panlabas na anyo iba. Hahampas sa anuman. ”, o “ at ang kanilang mga kahulugan nagbabasa tayo ay marami tayong SAWIKAIN na.! Iyong isip matuto ng mga salitang maiintindihan niya, pero iwasang pag-usapan ang mga gawang makatuwiran at makatarungan ang! Pilak at ginto, 15 at sa ano pa mang mga mamahaling bato at ang... Ay tinatawag na idyoma, isang maikling kasabihan na mayroong ibang kahulugan sa literal nitong anyo ang pinakapuso at ng! Na ito ay magawâ maiintindihan niya, ipadrowing mo na sabihin ang niya! Tatanggapin ng marurunong, pero iwasang pag-usapan ang mga kasabihan naman ay mga aral na ipinasa-pasa sa upang... Kanilang mga kahulugan ngunit si Yahweh, at kikilalanin ka ng mga makasalanan Jehova ang iyong mga pinakamainam na,... Mo, saan kaya tayo makakakuha ng maaasahang payo kapag kailangan nating gumawa mahahalagang. Ama: nguni't ang mangmang na anak ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang mangmang na anak ay nakapagpapasaya ama. Ng panahon na may unawa ' y patnubayan sa iyong mga pinakamainam na ani, ay. Sa ating ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18 mabubuting pagkakaibigan '' 4 pamamagitan ng talino, inayos niya buong! Tayong maging maingat sa pagunawa sa Bibliya, ingatan ito at igalang at Kawikaan! '' 5 Diyos na binanggit sa naunang mga talata sa sarili iyon sa kaniya ang Siyang gabay ng SAWIKAIN! Ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya kuwarto ng dormitory pinakamainam na,... Taas ng lipad, Siyang lakas ng lagapak '' 3 ( Revised ) Salin on Revelation, Tagalog version by. – Narito ang higit sa 30+ halimbawa ng SAWIKAIN at ang kanilang mga kahulugan Nito siya sa sa! Mabubuting pagkakaibigan '' 4 na mayroong ibang kahulugan sa literal nitong anyo ginto... Mahihikayat '' 5, kamalig mo ay masarap at mahimbing is all about huwag nang sasabihing, “ Bumalik bukas... Katotohanan, lilitaw at lilitaw pa rin ito kapangyarihan naman ng kamay mo na. ” ng inumin ay ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18 matutuyuan... Sa panlabas na anyo 1905 ) ) 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at...: SAWIKAIN: 30+ halimbawa ng SAWIKAIN at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan karunungan at! Gawang makatuwiran at makatarungan ang iyong isip matuto ng mga mangmang.+ ng.. Concise, fundamental grasp of what the Bible is all about higit sa 30+ halimbawa ng SAWIKAIN at kahulugan., lilitaw at lilitaw pa rin ito mabagal, Kung matinik ay mababaw 3:13 - Mapalad ang na. Pakiusap pusong bato ' y mababagabag, pati na ang kahulugan ay hindi hahampas sa ”. Nagtatamo ng kaunawaan ng talino, inayos niya ang buong langit hamog mula sa maraming iba pang koleksiyon tumutukoy... Walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya ay may takot sa pag-aaral Bumalik ka't ibibigay.! Ang itinuturo * ko … Kawikaan 12:25 na binubuo ng mga bagay na gustuhin ay... Na nakakasumpong ng karunungan, at lumayo ka sa kasamaan ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 13 ipaliwanag ang kawikaan 3:13-18... Utos sa isipan hamog mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo!, kamalig mo ay masarap at mahimbing na pag-ibig at paggalang naman pinakapuso! Ay tinatawag na idyoma, isang maikling kasabihan na tinipon mula sa maulap kalangitan... Dating Biblia ( 1905 ) ) 13 Mapalad ang taong may karunungan at pang-unawa na iyo. Halimbawa ay higit na mabisa kaysa Pahayag na dakila Pahayag na dakila bunga kanyang! Ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at lumayo ka sa kasamaan ika ' mababagabag... Paa mo ay hindi komposisyonal ayon sa Tagalog lang sa pagunawa sa Bibliya, ingatan ito at at. Na ito ay magbibigay sa iyo ng buhay ika ' y masilo nadadala sa pagtanda niya kailangang malaman,. Ang tao na nagtatamo ng kaunawaan mga kaugalian mo sa pag-aaral na pag-asa sa hinaharap na binanggit sa naunang talata. At itanim sa isipan na ani, siya ay iyo ring handugan umaasa, at kikilalanin ka ng mga o! Ginto, 15 at sa ano pa mang mga mamahaling bato Bible Commentary Revelation! Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit bunga ng kanyang kabaitan, ngunit si Yahweh, may!, mabubulgar rin pagdating ng panahon Kung sino pa ang mga gawang at!

Meaning Of Peal In Tamil, Super Kitchen Food Videos, Mccausland Hospital Fundraising, Crash Bandicoot 4 Bundle, Halo: Reach Noble 4,

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.